Kāpēc Augstākajai tiesai ir jānoraida nepareiza lūgumraksts pret 26 Korāna pantiem?

Svētajā Korānā nav neviena panta, kas veicinātu vardarbību vai terorismu, ja to lasa atbilstošā kontekstā.

Kamēr Rizvi mēģina jaukt sirsenes ligzdu, tendence reliģiskos jautājumos iesaistīt Augstāko tiesu nav izturama.

Nesen Augstākajā tiesā iesniegtajā PIL darbā Vasīms Rizvi, bijušais Shia Waqf valdes priekšsēdētājs UP, ir pieprasījis izņemt 26 pantus no svētā Korāna, apgalvojot, ka teroristi izmantoja šos pantus, lai veicinātu džihādu.

Arī iepriekš viņš bija rakstījis premjerministram, lūdzot slēgt visas medreses, jo tās audzē teroristus. Kamēr Rizvi mēģina jaukt sirsenes ligzdu, tendence reliģiskos jautājumos iesaistīt Augstāko tiesu nav izturama.

Tiesa, augstākā tiesa pieņēma lēmumu par trīskāršo talaku likumu, kas bija ārkārtīgi svarīgs, ņemot vērā to, kā musulmaņu sievietes tika šķirtas vienā sēdē. Bet Korāna pantu gadījumā tiesa nav īstais forums vai iestāde, lai izlemtu, kurus pantus var atļaut vai noņemt.

Tā būtu nopietna iejaukšanās kopienas reliģiskajā pārliecībā, kas ietekmētu viņu tiesības uz reliģijas brīvību. Ja kāda tiesa pieņems šādu lūgumu, rīt tai var nākties saskarties ar līdzīgiem lūgumiem par pantu izņemšanu no citu reliģisko kopienu reliģiskajām grāmatām un svētajiem rakstiem.

Pozitīvi ir tas, ka ne tikai musulmaņi, bet gandrīz visi brāļi hinduisti uzskata, ka petīcija ir viltota. To ir nosodījuši arī izcili cilvēki un zinoši zinātnieki gan no šiītu, gan sunnītu kopienām. Šāda dīvaina, vieglprātīga un satraucoša petīcija ir pelnījusi, lai to nekavējoties noraidītu.

Svētajā Korānā nav neviena panta, kas veicinātu vardarbību vai terorismu, ja to lasa atbilstošā kontekstā. Korāns nosoda nepamatotu vardarbību un terorismu, vienlaikus pieļaujot pašaizsardzību. Tikai sagrozīts no konteksta izņemtu pantu lasījums var radīt tādus uzskatus kā Rizvi.

Neizpētot patieso jēgu un 26 pantu ekseģēzi, šis islāma piekritējs ir izvirzījis nepamatotus apsūdzības pret trim kalifiem (Abu Bakru, Umaru un Usmanu). Viņš pilnībā nesaprata, ka 26 panti ir klasificēti kā kara panti un bija spēkā svēto karu laikā. Neviens musulmanis savu rīcību nebalsta uz tiem. Pati vārda islāms nozīme ir pakļaušanās. Aizmirstiet atņemt kādam dzīvību, pravietis (PBUH) uzskatīja, ka lielākais grēks ir saplosīt cilvēku sirdis un viņus ievainot.

Rizvi arguments ir tāds, ka daži teroristi un maldīgi musulmaņi citē šos pantus, lai attaisnotu nevainīgo slepkavošanu. Bet, pat ja šie panti nepastāvētu, teroristi savu vardarbību nepārtrauktu. Ja viņi būtu izlasījuši un sapratuši Korānu, viņi būtu miera, nevis nāves vēstneši! Kad ISIS teroristi, ierakstot vardarbības aktus, izliek Kalimah uz melnā karoga, viņi apzināti apgāna islāmu. Diemžēl nespeciālistam tas kļūst par islāma principu simbolu, kas ir maldīgs priekšstats.

Reliģijas Svētie raksti ir to radītāja galīgie formulējumi, un tie ir jāciena ar visiem līdzekļiem — nevar mainīt pat vārdu, komatu vai punktu.

Agrāk daudz satricinājumu ir radījusi Taslimas Nasrīnas, Salmana Rušdi vai dāņu karikatūras pret islāmu vērstā propaganda. Vidusskolas franču valodas skolotāja Samuela Petija nogalināšana Parīzē bija viena no šādām nosodāmām sekām. Nozieguma izdarītājs nekad nezināja, ka viņa rīcību būtu bargi nosodījis pats pravietis.

Šiem smadzenēm izskalotajiem slepkavām jāiemācās, ka islāmā nav vietas šādām slepkavībām. Tajā pašā laikā, kāpēc cilvēki vārda brīvības tērpā provocē kopienas uzskatus? Tiesa, kristiešus neapvainos Jēzus Kristus karikatūras, taču tas nav tas pats, kas attiecas uz musulmaņiem vai hinduistiem. Nelaiķim MF Husainam nācās saskarties ar daudzām pārpratumiem un doties trimdā Dubaijā un Apvienotajā Karalistē par viņa Sarasvati gleznas kritiku.

Vecā Derība ir piepildīta ar stāstiem par dievišķu slaktiņu un karu, tomēr aptuveni divi miljardi kristiešu mūsdienās seko Tā Kunga vārdam kopā ar Jauno Derību, kas ietver Jēzus pavēli mīlēt savu tuvāko tā, kā mīli sevi. Arī musulmaņi Korānā saskaras ar līdzīgu ideju dihotomiju.

Vienā daļā Svētie Raksti saka: La ikraha fiddeen , kas nozīmē, ka ticības lietās nav nekādas izpildes/piespiešanas. Korāns arī saka par citām reliģijām, Lakum dinokum waley yadeen , nozīmē, tev, tava reliģija, man, mana.

Tomēr mazākums, kas nodarbojas ar nevainīgo nogalināšanu, ir padarījis dievbijīgu un likumpaklausīgu musulmaņu cilvēku visā pasaulē par aizdomu objektu.

Labi, ka Mazākumtautību komisija ir nosodījusi Rizvi, nosūtot viņam asu paziņojumu par absurdo petīciju, kurā teikts, ka viņa izteikums ir provokatīvs un grauj sekulāras tautas kopienas saskaņas līdzsvaru un aizskar reliģiskās minoritātes kopienas noskaņojumu.

Augstākā tiesa nedrīkst izskatīt šo lūgumrakstu, kas aizskar miljardu musulmaņu reliģiskās jūtas visā pasaulē, un tai ir jālūdz Rizvi atvainoties, ierosinājis Indijas galvenais imāms imāms Umers Ahmeds Iljasi.

Kā šīs lieliskās valsts likumpaklausīgs pilsonis es aicinātu un mudinātu visus savus līdzreliģiskus ievērot disciplīnu, saglabāt mieru un miermīlīgi reģistrēt protestu pret šo maldīgo petīciju.

Rakstniece ir kanclere Maulana Azad Nacionālā Urdu universitāte, Haidarabada