Kāpēc kopienas centieni ir būtiski reālām pārmaiņām

Pandēmija ir uzsvērusi, ka jebkuras sociālās problēmas risināšanai ir nepieciešama efektīva kolektīva rīcība, kas koordinē vairāku ieinteresēto personu grupu centienus.

Māte palīdz savam bērnam valkāt masku Čandigarhā (Kamleshwar Singh Express foto)

Otrā Covid infekciju viļņa laikā kopienas kļuva par elastīgām vienībām visā valstī. Indijas ētika, vērtību sistēmas un kultūras stiprās puses ir automātiski radījušas jaunu enerģiju un daudzas jaunas grupas. Kopienas rīcība ļāva sabiedrībai pārvarēt valsts un tirgus neveiksmes. Tomēr viena liela cīņa, ar kuru viņi saskaras, ir informācijas asimetrija par dažādām medicīnas iekārtām, slimnīcu piegādes stratēģijām un skaidrības trūkums par pastāvīgi mainīgajiem valdību noteikumiem un noteikumiem.

Tieši šajā kontekstā lielu nozīmi iegūst Ministru prezidenta aicinājums aktīvi iesaistīt pilsonisko sabiedrību pandēmijas pārvarēšanā. Pilnvarotā sekretāru grupa ir arī apzinājusi pilsoniskās sabiedrības lomu šajā krīzes periodā. NITI Aayog uzdevumam vajadzētu būt risināt specifiskas problēmas, kas saistītas ar pandēmiju, nezaudējot daudz laika. NITI būtu jāiesaista valdības institūcijas, kas veicina sabiedrības līdzdalību, kā arī jāatbalsta jaunas krīžu vadības sistēmas, kas kritiski pēta esošo vājās vietas un neveiksmes, lai efektīvi piesaistītu sabiedrības līdzdalību. Tas arī palīdzētu sasniegt NITI mērķi lokalizēt attīstību kā daļu no SDG stratēģijas.

NITI būtu jāizveido mehānismi, lai veicinātu nepieciešamās telpas izveidi kopienas iniciatīvām, kurām jau ir svarīga loma. Jebkuras jaunas sarkari shēmas vietā tai būtu jāizmanto progresīvas tehnoloģijas (ABCD — mākslīgais intelekts, blokķēde, mākoņdatošana un datu analītika), lai pārvarētu pieprasījuma un piedāvājuma atšķirības. Ir pienācis laiks NITI piemērot institucionālo sistēmu, kur tas ir nepieciešams, racionalizēt noteiktas kopienu darbības un pārvarēt tās valsts neveiksmi, kurā tā ir nenovēršama.

NITI vajadzētu sadarboties ar štatu valdībām, kuras vēlas izgudrot platformas, kas veicina savstarpēju mācīšanos un pieredzes apmaiņu, lai samazinātu darbību izmaksas un izvairītos no riteņa izgudrošanas. Tas var palīdzēt palielināt un dažos gadījumos pārvarēt asimetrisko informācijas plūsmu. Būtu jāsamazina ierasto birokrātisko problēmu iespējas un jāizpēta kopienu līdzdalības iespējas lēmumu pieņemšanā un to īstenošanā vietējā līmenī.

NITI priekšrocība ir DARPAN, tā portāls visām brīvprātīgajām/nevalstiskajām organizācijām, kas nodarbojas ar attīstības aktivitātēm. Izaicinājums būtu strādāt pie ekosistēmas, kas atvieglo jaunu dalībnieku ienākšanu, kas ir izauguši no jaunām sociālās un ekonomiskās politikas. Var nākties iesaistīt arī vairākas neformālas struktūras, jaunuzņēmumus un citus, dažkārt nenoteiktus.

Pirmā piecu gadu plāna laikā J D Sethi un citi Gandija ekonomisti bija aicinājuši piedalīties sabiedrībā. Tajā brīdī kopienu grupas savāca naudu un papildināja valdības centienus attīstībai. Kaut kā gadu gaitā šīs idejas pazuda, un mēs nonācām pie organizācijām, kas nodarbojas ar īres meklēšanu. Rezultātā kopienas rīcības pieeja izpaudās kā NVO, un vairākas no tām nepieņēma vēlamo ētiku. Ārvalstu palīdzība un OAP ieplūde veicināja vairākus liela mēroga projektus, bet vienlaikus vairāki no tiem beidzās arī ar FKTK saistītiem jautājumiem. Taču ir vairākas NVO, kas ir devušas ievērojamu ieguldījumu migrantu darbaspēka krīzes laikā.

Tiek izstrādāti vairāki mikromodeļi, taču dažiem ir lielāks nospiedums. Nelielas studentu grupas vai viens rajona kolekcionārs vai pat gurdvara spēj mazināt postu. Piemēram, Nandurbarā kāds īpašs apgabala kolekcionārs ir saņēmis plašu uzmanību par trāpīgo Covid-19 pandēmijas apkarošanu. Rajendra Bharud varētu sasniegt to, kas šobrīd šķiet reta koordinācija starp gultām, kritisko pacientu skaitu un skābekļa piegādi. Papildus divu pilsētas skābekļa rūpnīcu celtniecībai privātās slimnīcas tika motivētas nodrošināt pietiekamu skābekļa piegādi, lai apmierinātu reģiona nākotnes vajadzības. Dienas beigās viņiem bija vairāk gultas ar skābekli, nekā nepieciešams. Tā rezultātā cilvēki no kaimiņu rajoniem un štatiem tagad izmanto Nandurbāras medicīnas iestādes.

Breathe India un HelpNow piedāvā virkni iespēju, ko piedāvā IITians. Šīs lietotnes ir atvieglojušas piekļuvi skābekļa koncentratoriem, slimnīcām un ātrās palīdzības automašīnām. BreatheIndia varētu iegūt gandrīz 200 koncentratoru un savākt 2,41 miljardu Rs. Programmas HelpNow, ko uzsāka IIT Bombejas studenti, mērķis ir glābt dzīvības, sniedzot savlaicīgu un kvalitatīvu medicīnisko palīdzību ar kārtīgām un sanitārām ātrās palīdzības automašīnām.

Ir vairākas šādas iniciatīvas, kas notiek visā valstī un nav savstarpēji saistītas. Šie mikromodeļi ir jāpalielina. Saskaņā ar ekonomikas teoriju katram darījumam ir quid pro quo, bet modeļos, kurus mēs apspriežam, ir vienvirziena pārskaitījums, tas ir, quid, kuram nav quo.

Laikraksti veic grūto un sāpīgo uzdevumu ziņot par Covid izraisītiem zaudējumiem un postu. Sirdi plosoši attēli un ziņojumi ir veicinājuši to, ko medicīnas speciālisti sauc par Takotsubo kardiomiopātiju — īslaicīgu sirds slimību, ko izraisa stress. Šajos laikos ir svarīgi, lai sabiedrība sanāktu kopā un nāktu klāt, lai atbalstītu ar savu iniciatīvu un piemītošo spēku. Par to būtu jāziņo plašā mērogā, lai motivētu daudz vairāk, lai ievērojami samazinātu atkarību no sistēmas.

Mums arī jāsaprot, ka valsts vai tirgus nevar būt vienīgais, kas nodrošina iedzīvotājiem nepieciešamo. Efektīvai sociālajai mijiedarbībai un sabiedrības līdzdalībai var būt liela nozīme dažu noderīgu darbību palielināšanā. Pandēmija mums ir parādījusi veidus, kā kopienas darbības ir veicinājušas noturību. Jebkuras sociālās problēmas risinājumi prasa efektīvu kolektīvu rīcību, kas koordinē vairāku ieinteresēto personu grupu centienus. Pašreizējā situācija uzsver nepieciešamību apvienot centienus, lai risinātu šo izaicinājumu.

Šī sleja pirmo reizi tika publicēta drukātajā izdevumā 2021. gada 25. maijā ar nosaukumu “Svešinieku laipnība”. Rakstnieks ir RIS ģenerāldirektors. Uzskati ir personiski